[offtopic] Avoid FF 57

Gabriel jarod125 at gmail.com
Fri Nov 24 03:10:59 EET 2017


On Nov 24, 2017 1:13 AM, "Tiberiu ATUDOREI" <tiberiu.atudorei at gmail.com>
wrote:


Si despre chestia cu "domnisoara Tiberia Itudorea" ...no comment probabil
ai vrut sa fii subtil si n-am inteles eu (mea culpa).


I-ai pocit numele. Tu ai scris Barzan ori el e Bîrzan. Probabil e sensibil
la chestia asta si de aia ti-a returnat favoarea.


More information about the Offtopic mailing list