[offtopic] Oare mai functioneaza acesta lista ?

Paul Lacatus (Personal) paul at paul-lacatus.ro
Fri May 1 13:52:27 EEST 2020


Nu.  Nu merge. Nu primesc nimic ...

On 01-May-20 12:55, Neagu wrote:
> N-am mai vazut de mult mesaje pe acesta lista. Oare mai este activa si 
> am eu ceva probleme cu emailul ?
>
> Neagu
>
>
> _______________________________________________
> Offtopic mailing list
> Offtopic at lists.lug.ro
> http://lists.lug.ro/mailman/listinfo/offtopic_lists.lug.ro

More information about the Offtopic mailing list