[rlug] minimal vm :: postfix replacement?

Andrei POPESCU andreimpopescu at gmail.com
Sun Jul 12 10:46:29 EEST 2020


On Sb, 11 iul 20, 17:03:51, Dumitru Moldovan wrote:
> 
> Placa cu care mă joc e un Pine64 fără wireless, e conectată la rețea
> prin cablu Ethernet.  Un dram de bun-simț mai e totuși în comunitatea
> Debian, totul a funcționat normal când am ras NetworkManager și am
> repornit rețeaua, dacă am configurat manual /etc/network/interfaces.

Vezi https://wiki.debian.org/InstallingDebianOn/PINE64/PINEA64 dacă vrei 
să reinstalezi.
 
> Aș fi ras și systemd, `apt purge systemd` dă impresia că ar funcționa,
> dar instinctul mi-a zis altceva și am încercat de probă într-un VM cu
> un Debian 10 amd64, fără succes.

Din ce citesc pe debian-user ar trebui să meargă.

Posibil să fie nevoie să instalezi ceva pachet în aceiași mișcare și/sau 
să forțezi dezinstalarea unui pachet Important (sau Essential ?).

Spor,
Andrei
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.lug.ro/pipermail/rlug_lists.lug.ro/attachments/20200712/6321e204/attachment.asc>


More information about the RLUG mailing list