[rlug] Debian fără systemd [was: Re: minimal vm :: postfix replacement?]

Andrei POPESCU andreimpopescu at gmail.com
Mon Jul 20 20:11:10 EEST 2020


On Lu, 20 iul 20, 10:14:35, Dumitru Moldovan wrote:
> 
> Cumva o motivație asemănătoare am și io…  Pentru mine placa asta e doar
> un backup pentru desktop, backup pe care îl exersez zilele astea, dacă
> tot e căldură mai mare, fiindcă are consum mic.  Dar, dacă pot să-mi
> câștig existența cu o jucărie ARM64, mă tentează să-mi iau un Pinebook
> Pro.

Un PineBookPro mă tentează serios. Chiar dacă are mici probleme probabil 
ar fi o îmbunătățire substanțială față de ce folosesc acum datorită 
suportului în kernel / MESA mainline.

Salut,
Andrei
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.lug.ro/pipermail/rlug_lists.lug.ro/attachments/20200720/40d4d8a7/attachment.asc>


More information about the RLUG mailing list